ULI BREITER - UMWELT

Το νερό και οι θρεπτικές ουσίες επιτρέπουν στα φυτά να αναπτυχθούν και να ακμάσουν. Η ποσότητα του βιοδιαθέσιμου υγρού είναι επιπλέον καθοριστική για την ποιότητα της ανάπτυξης. Το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, οι μη ευνοϊκές τοποθεσίες και τα διαπερατά εδάφη οδηγούν, ωστόσο, ολοένα και περισσότερο στη μείωση της περιεκτικότητας του νερού στο έδαφος κάτω από το ελάχιστο επίπεδο. Για την αποφυγή των επιπτώσεων, των ζημιών από τη ξηρασία και της καταστροφής των φυτών πρέπει να γίνεται εντατικότερη άρδευση. Αυτό όμως συχνά δεν επαρκεί όπως π.χ. έδειξε το καλοκαίρι του 2003. 

Γι' αυτό οι βοηθητικές ουσίες του εδάφους αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την αποθήκευση του αρδευτικού ύδατος. Φροντίστε για την αύξηση της ωφέλιμης υδροχωρητικότητας του εδάφους, μειώστε τη συχνότητα άρδευσης, εξασφαλίστε μία ισορροπημένη παροχή νερού στα φυτά και αποτρέψτε τις ζημιές από τη ξηρασία και τις καταστροφές. 
Εμείς από τον όμιλο BREITER θέτουμε χρόνια τώρα με τα προϊόντα ULI BREITER WASSERKORN τη βάση για τις δικές μας διάφορες βοηθητικές ουσίες του εδάφους για την αποθήκευση του αρδευτικού ύδατος. Η σύγκριση με άλλα προϊόντα που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό έδειξε ότι τα προϊόντα ULI BREITER WASSERKORN δεν είναι μόνο οι πιο αποτελεσματικοί αλλά και οι οικονομικότεροι αποθηκευτές νερού. 
Επειδή η ποιότητα του εδάφους πολλές φορές είναι προβληματική, έχουμε σε αυτόν τον τομέα εξειδικευμένα προϊόντα για εσάς διαθέσιμα: 

Το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN είναι ένα συνδετικό συμπολυμερές με βάση το ανθρακικό κάλιο και το ορυκτό αλάτι, το οποίο έχει ειδικά σχεδιαστεί ως βοηθητική ουσία για το έδαφος. Είναι ικανό να αποθηκεύσει τεράστιες ποσότητες νερού και να τις διαθέσει στα φυτά. Εξαιτίας της σταθερότητας του κύκλου του διατηρεί αυτή την ιδιότητα για περισσότερα χρόνια. 

Ως αποτελεσματικότατο πρόσθετο εδάφους για την αποθήκευση του αρδευτικού ύδατος και των θρεπτικών ουσιών το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN διακρίνεται πάνω από όλα για την ιδιότητα του να αποθηκεύει το νερό και τις διαλυμένες θρεπτικές ουσίες μέσα σε αυτό και τα διαθέτει ξανά στα φυτά και στο έδαφος. Αυτή την ικανότητα αποδεικνύει το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN σε πολυετή βάση. Το φάσμα δράσης: 

αυξάνει την ικανότητα κατακράτησης του νερού στο έδαφος και στα υποστρώματα, 

μειώνει τη συχνότητα άρδευσης, 

φροντίζει για την ασφαλή ανάπτυξη των δέντρων και δενδρυλλίων, 

καθιστά ικανή την ανάπτυξη των φυτών ακόμα και σε ξηρές τοποθεσίες, 

κατέχει μακροπρόθεσμη δράση, 

είναι συμβατό με το περιβάλλον, 

ενεργοποιεί μόνιμα την ανάπτυξη των φυτών. 

Η βιομάζα των φυτών αυξάνεται σε περιόδους ξηρασίας.
Το μείγμα από το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN (4 g/l αμμώδους εδάφους) οδηγεί στην τρεις φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη του βλαστού καθώς και στο τριπλασιασμό της μάζας της ρίζας.

Το έδαφος παραμένει υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Μετά από 40 ημέρες το μη επεξεργασμένο έδαφος περιέχει λιγότερο από 1l νερό, ενώ με το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN (3 g/l εδάφους) 3 l περισσότερο. 
Μετά από 80 ημέρες, κατά τον έλεγχο του εδάφους επιτυγχάνεται το σημείο μόνιμης μαράνσεως (pF 4,2). Το έδαφος με τη προσθήκη του προϊόντος ULI BREITER WASSERKORN έχει τάση ύδατος pF 2,1 και επομένως λιγότερη καταπόνηση από τη ξηρασία για τα φυτά χάρις το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN. 

ULIBREITERWasserkorn

 

Επειδή το προϊόν ULIBREITERWasserkornπροσφέρει ένα τεράστιο αποτέλεσμα αποθήκευσης νερού και πρώτων υλών, η χρησιμοποιημένη δόση προϊόντος που απαιτείται είναι πολύ μικρή και επομένως επίσης τα κόστη για την εφαρμογή του προϊόντος είναι χαμηλά.

Σχετικά με τη σύγκριση κόστους-ωφέλειας το προϊόν ULIBREITERWasserkorn υπερέχει σαφώς των άλλων υδροαποθηκευτικών βοηθητικών ουσιών για το έδαφος. Για κάθε διαφορετική τοποθεσία και ποιότητα εδάφους χορηγούνται οι ακόλουθες ποσότητες προϊόντος:

 

Περιοχή εφαρμογής

Δόση εφαρμογής προϊόντος

-πρόσμιξη υποστρώματος, κάδος για φυτά, ηχοπετάσματα, κήποι δώματος, μεμονωμένη φύτευση δενδρυλλίων, οπή εκσκαφής φυτού (Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι έτοιμο, η δόση εφαρμογής προϊόντος εναρμονίζεται με τα θεμελιώδη συστατικά)

2 kg/m3

-επιφάνειες εφαρμογής προϊόντος, φυτά κάλυψης εδάφους, πολυετή φυτά, θερινά φυτά

βάθος εφαρμογής 20 cm

200 gr/m2

-σπορά χλοοτάπητα, βάθος εφαρμογής 15 cm

100 gr/m2

-άλλες σπορές, βάθος εφαρμογής 10 cm

50 gr/m2

-εκ των υστέρων αποκατάσταση των ξηρών τοποθεσιών δέντρων, εφαρμογή στη περιοχή της ρίζας μέσω του συστήματος εκτόξευσης νερού

έως 50 grανά 10 lνερό

 

 

Στην αρχιτεκτονική τοπίου


Η σημασία της άρδευσης είναι όλο και μεγαλύτερη εν όψει των μεταβαλλόμενων κλιματολογικών συνθηκών. Επιπλέον προστίθενται οι αυξημένες απαιτήσεις από πλευράς των πελατών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες προσδοκίες και τη μείωση του κινδύνου καταπόνησης από τη ξηρασία σε ένα ελάχιστο σημείο, καταφεύγουν όλο και περισσότεροι εμπειρογνώμονες πρασίνου στο προϊόν ULI BREITER WASSERKORN. Με αυτό το τρόπο είστε ασφαλείς κατά τη φύτευση δενδρυλλίων, σπόρων κ.α. στις δημόσιες και ιδιωτικές περιοχές.

Σε ακραίες τοποθεσίες


Η φύτευση στην πόλη και στους δρόμους εκτίθεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και τη μη φυσιολογική θέση μπορεί γρήγορα να προκύψουν σοβαρές ζημιές. Το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN εφαρμόζεται ειδικά για το πράσινο κοντά στους δρόμους ως αναγνωρισμένο προϊόν, το οποίο οι αγοραστές, οι αρχιτέκτονες, οι παραγωγοί εκτιμούν εξίσου εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς του.

Ως ειδικές εφαρμογές

 


Εκτός από την κλασική εφαρμογή στην φύτευση νέων φυτών, το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε παλιά δέντρα. Με την εισαγωγή μίας ειδικής λόγχης κοντά στη ρίζα το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN φροντίζει, όπως κατά την εφαρμογή των νέων φυτεύσεων, για μία ασφαλή ύδρευση και αυξημένη ανάπτυξη της ρίζας. 

Η ουσιαστική ιδιότητα του προϊόντος ULI BREITER WASSERKORN έγκειται στο γεγονός ότι επιτυγχάνει πάντοτε ένα διαθέσιμο απόθεμα νερού, όπου ακριβώς τα φυτά το χρειάζονται, στη ρίζα. Για την επίτευξη αυτή πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την εφαρμογή στα ακόλουθα: 
 
 
 Το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN σε κοκκώδη μορφή ανακατεύεται προσεκτικά με το υπόστρωμα

Η εισαγωγή του προϊόντος ULI BREITER WASSSERKORN στην περιοχή της ρίζας

Οι επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή του προϊόντος ULI BREITER WASSERKORN αρδεύονται από την φύτευση έως τον κορεσμό 

Μεγάλη προσοχή στη χρησιμοποιημένη δόση του προϊόντος

Το προϊόν που παραμένει στις επιφάνειες δεν επιτρέπει την περαιτέρω έκχυση

Τα ήδη φυτεμένα δέντρα μπορούν να έχουν ένα απόθεμα νερού κοντά στη ρίζα τους χάρις το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN. Για αυτό το λόγο οι κόκκοι εφαρμόζονται με έναν ειδικό σωλήνα εκτόξευσης νερού στο κατώτερο τμήμα του φυτού, δηλαδή κάτω από τις κύριες ρίζες του. Οι οπές έκχυσης θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα κυκλικά ακριβώς γύρω από το δακτύλιο άρδευσης σε μία απόσταση μεταξύ τους από 1 έως 1,50 m. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι κόκκοι μπορούν να συγκρατούν επαρκή ποσότητα υγρών τόσο με τη λήψη του νερού από φυσική βροχόπτωση όσο κατά τη διάρκεια της άρδευσης. 

Να λαμβάνεται υπόψη ότι: 
 
Το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN χορηγείται τουλάχιστον 2-3 μέρες μετά από την τελευταία εντατική άρδευση στο ακόμα υγρό έδαφος. 
Οι επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή του προϊόντος ULI BREITER WASSERKORN αρδεύονται από την έκχυση έως τον κορεσμό.

Οι ακόλουθες αρδεύσεις προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες.


Επιτέλους ασφάλεια από τις ζημιές που προκαλούνται από τις πλημμύρες· προληπτικά προστατευτικά μέτρα κατά των πλημμυρών

Οι τεχνικοί ειδικοί απορροφητές είναι κατάλληλοι επίσης για την αποφυγή των πλημμυρών. Το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN είναι ένα συμπολυμερές με βάση το ανθρακικό κάλιο και το ορυκτό αλάτι, το οποίο έχει ειδικά σχεδιαστεί ως βοηθητική ουσία για το έδαφος. Είναι ικανό να αποθηκεύσει τεράστιες ποσότητες νερού και να τις διαθέσει στα φυτά. Εξαιτίας της σταθερότητας του κύκλου του διατηρεί αυτή την ιδιότητα για περισσότερα χρόνια. Το πρόβλημα μεταφοράς, στοιβάσματος και απομάκρυνσης της μετέπειτα μόλυνσης που μπορεί να προκληθεί από τις μεγάλες ποσότητες της άμμου στους σάκους ελαχιστοποιείται με το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN. Αντί πολλές εκατοντάδες φορτηγά να μεταφέρουν άμμο, μόνο ένα χρειάζεται με τους κόκκους ULI BREITER WASSERKORN. Μία χούφτα ULI BREITER WASSERKORN δεσμεύει ένα μεγάλο πλαστικό σάκο γεμάτο με νερό. Μετά από το τέλος της πλημμύρας το προϊόν ULI BREITER WASSERKORN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στήριξη των οροφών ή ως πρόσθετο στη φύση για τη δέσμευση της βροχής. Με αυτόν τον τρόπο το 50% του ύψους των βροχοπτώσεων μπορεί να συγκρατηθεί και επομένως να αποφευχθούν οι μελλοντικές καταστροφές από πλημμύρες.